Daňový doklad – faktura

Formulář daňový doklad, někdy nazývaný také faktura, slouží jako účet za dodané zboží či za odvedenou práci. Zpravidla obsahuje detailní popis zboží či služeb, způsob platby a datum splatnosti platby. Náležitosti faktury jsou nepřímo definovány hned několika zákony.

Jedním z nich je paragraf 13a Obchodního zákoníku, který stanovuje, že každý podnikatel je mimo jiné na všech svých fakturách povinen uvádět údaje o své společnosti včetně jména a názvu, sídle, místě podnikání a identifikačním čísle. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku jsou krom toho povinní uvádět i údaj o tomto spisu včetně spisové značky.

Náležitosti vzoru formuláře daňový doklad – faktura by dle zákona o účetnictví měly být i následující údaje: označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníci, peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.