Pracovní posudek

Vzor pracovního posudku využijí všichni zaměstnavatelé, kteří byli požádaní o vyhotovení pracovního posudku na některého ze svých zaměstnanců. Posudek obsahuje nejprve informace o zaměstnanci, kterého se posudek týká.

Druhou částí je již samotné hodnocení a zkušenosti s daným pracovníkem. Hodnocení pracovníka a názor na něj by měl být pravdivý, upřímný a podrobně popsat a vystihovat všechny povinnosti a funkce, které zaměstnanec ve společnosti zastává. Vzor pracovního posudku si můžete samozřejmě přizpůsobit k obrazu svému.

Pracovní posudek

Paní Jana Vzorová, bytem Husova, 272 02 Kladno.

Paní Vzorová v naší společnosti pracuje od 1. října 2009 na pozici asistentka ředitele. Velice dobře ovládá práci na počítači, pracuje s programy Windows 7 a 2010.

Složila státní zkoušky z psaní na stroji, anglického a německého jazyka. Dále má složenou překladatelskou zkoušku z angličtiny. Kromě toho je bez problémů schopná komunikovat v italštině a ovládá základy ruského jazyka.

Je svědomitá a odpovědná, bez problémů zvládá náročné situace. Má dostatek zkušeností s řízením pracovního týmu, umí motivovat své podřízené. Zkrátka plně naplňuje své jméno – Vzorová.

Mohu Vám ji vřele doporučit.

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš
generální ředitel

S pracovním posudkem souhlasím.

(vlastnoruční podpis)

Jana Vzorová

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.