Žádost o povolení kratší pracovní doby

Žádost o povolení kratší pracovní doby je typ dopisu z osobní korespondence, ve kterém zaměstnanec či zaměstnankyně žádá svého zaměstnavatele o povolení kratší pracovní doby. Učinit tak může například ze zdravotních důvodů blízkého příbuzného, což musí doložit patřičným lékařským posudkem.

Celou žádost o povolení pracovní doby, ideálně i s nastíněním podrobnějších informací, je pak vhodné doporučeným způsobem zaslat na adresu svého zaměstnavatele a počkat si na jeho vyjádření.

Jana Vzorová
Seifertova 1153
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Firma s. r. o.
ČSA 275
530 02 PARDUBICE

Hradec Králové 10. března 2010

Žádost o povolení kratší pracovní doby

Vážení,

pracuji u Vás na pozici sekretářky generálního ředitele a tímto Vás žádám o povolení kratší, šestihodinové pracovní doby podle § 86 odst. 1 zák. č. 65/1965 Sb.

Důvodem mé žádosti je onemocnění mého 98letého otce a nutnost zajistit mu potřebnou péči, jak to vyplývá z přiloženého lékařského posudku.

Začátek pracovní doby bych si zvolila stejný jako je v naší společnosti běžné, tedy 9:00 – 17:00 hodin, přičemž potřebám zaměstnavatele, jakož i eventuálnímu převedení na jinou práci jsem ochotna plně vyhovět.

Očekávám, že mé žádosti bude vyhověno.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jana Vzorová

Kopie lékařského posudku

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.