Formuláře ke stažení zdarma

Žádost o zápis do obchodního rejstříku

Žádost o zápis do obchodního rejstříku se zasílá na příslušný okresní soud po uzavření společenské smlouvy mezi dvěma a více fyzickými osobami. Dopis se zasílá doporučeně a předně by měl obsahovat jména osob, které uzavřely společenskou smlouvu, datum jejího sepsání a procento splacení vkladu všech společníků.

Krom toho by měl dopis obsahovat i přesný název společnosti, předmět jejího podnikání, jména, adresy trvalého bydliště a rodná čísla zakladatelů, sídlo společnosti, IČ, DIČ, výši základního kapitálu a jména jednatelů. Přílohou žádosti i zápis do obchodního rejstříku by pak měla být podepsaná a notářsky ověřená společenská smlouva.

Vzor žádosti o zápis do obchodního rejstříku je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Podrobnosti o souboru Formát souboru: doc.
K otevření tohoto souboru je nutné mít nainstalovaný kancelářský balík Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 nebo Open Office
Poslední aktualizace: 17. Srpen 2013
Autor: Andrea Nováková

Daňové tiskopisy, formuláře pro podnikatele, obchodní dopisy i ukázky žádostí pro fyzické osoby. Všechny ukázky na těchto stránkách jsou pro všechny zdarma.