CV – Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis, z latinského Curriculum Vitae často nazývaný i jako CV, slouží jako podrobné představení zaměstnance. Kromě informací, jako je datum narození, státní příslušnost či kontaktních údajů obsahuje zejména informace o vzdělání zaměstnance a jeho předchozí pracovní praxi.

Ta byla měla být rozepsaná přesně z roku do roku, obsahovat název pracovní pozice a stručně popsat i její náplň. Dalším bodem CV, neboli strukturovaného životopisu, by měly být informace o kvalifikaci, krom výpisu absolvovaných škol by součástí měl být i výpis ovládaných jazyků či počítačových znalostí.

Jak již z názvu vyplývá, strukturovaný životopis obsahuje přehledný a odrážkový přehled všech údajů.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.