Dlužní úpis a potvrzenka

Vzor dlužního úpisu pomůže všem, kteří mají ve smyslu napsat prohlášení o dluhu vystavený dlužníkem – a to v případě, kdy je dohodnut termín vrácení dlužné částky půjčené bez úroků. Dlužní úpis je de facto potvrzením o uzavření smlouvy o půjčce.

Dlužní úpis má několik náležitostí, které je potřeba vždy dodržet, jinak je dokument neplatný. Formulář jednak musí být nadepsán jako dlužní úpis, přičemž v něm musí být jasně označen půjčitel, vypůjčitel (u obou by neměla chybět adresa trvalého bydliště a rodné číslo), termín vrácení dlužné částky, dlužná částka samotná, datum a místo sepsání dokumentu a podpis vypůjčitele.

Vzor dlužního úpisu a potvrzenky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Dlužní úpis

Tímto prohlášením potvrzuji, že jsem od svého kolegy Miroslava Novotného (r. č. 131211/1009, bytem Palackého náměstí 36, 110 00 Praha 1) převzal půjčku v částce Kč 25 000,-- (slovy Dvacetpěttisíc korun českých), kterou využiji na opravu osobního automobilu Škoda Octavia. Celou dlužnou částku se zavazuji splatit v měsíčních intervalech po Kč 5000,-- (slovy Pěttisíc korun českých). Splátky budou probíhat od měsíce května 2010 do září 2010.

Kostelec nad Orlicí 25. května 2007

Petr Specimen
Komenského 3190
110 00 PRAHA 1

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.