Dohoda o rekvalifikaci

Vzor formuláře dohoda o rekvalifikaci výborně poslouží všem zaměstnavatelům, kteří posílají jednoho či více svých zaměstnanců na rekvalifikační kurs. Tento formulář pak poslouží jako smlouva o rekvalifikaci.

Šablona dohody o rekvalifikaci obsahuje kompletní označení obou stran (tj. zaměstnavatele a jeho zaměstnance) včetně korespondenčních adres. Druhou částí smlouvy pak je výčet bodů s jednotlivými podmínkami dohody, jakož jsou závazky obou stran, všeobecná ustanovení či účel dohody.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.