Druhá upomínka

Vzor obchodního dopisu druhý upomínka bude zejména vhodný pro všechny podnikatele, živnostníky a právní osoby, které mají vůči svým obchodním partnerům pohledávky za dodané zboží či služby, přičemž tito dlužníci nezareagovali na první upomínku. Druhá, důraznější, upomínka se totiž používá k upozornění na neuhrazenou fakturu s prošlou lhůtou splatnosti.

Na začátku dopisu je vhodné připomenout o jaké faktuře je řeč, datum její splatnosti a celková pohledávaná částka. Spolu s tím nezapomeňte uvést případné navýšení této částky o penále a náklady spojené s odesláním této upomínky a nové datum splatnosti. Pro případ omylu je vhodné připsat i omluvu, pokud odběratel dlužnou částku již uhradil. Druhá upomínka by měla být oproti té první mnohem důraznější a na konci by měla obsahovat i nastínění dalších skutečnosti (například předání celé věci právnímu oddělení) v případě, že dlužník částku v požadovaném termínu neuhradí.

Vzor dopisu druhá upomínka je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.