Evropský záznam o dopravní nehodě 2018

Formulář evropský záznam o dopravní nehodě využijete v okamžiku méně závažné dopravní nehody, kdy není nutné volat policii. V souladu s ustanovením § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. jste ale povinni sepsat tento evropský záznam o dopravní nehodě a neprodleně ho odevzdat příslušnému pojistiteli, tj. pojišťovně.

Evropský záznam o dopravní nehodě se vyplňuje klasickou propisovací tužkou. Nezapomeňte na několik náležitostí, bez kterých není evropský záznam o dopravní nehodě právoplatný – jedná se zejména o jednoznačnou identifikaci času a místa, kde se dopravní nehoda udála. Dále jsou potřeba vyplnit kolonky s informacemi o viníkovi i poškozeném, jejich dopravních prostředcích či jejich pojistiteli. Do evropského záznamu o dopravní nehodě se jednoduše zakreslí i průběh nehody – z nákresu musí být jednoznačně patrný viník nehody i její průběh.

Vzor evropský záznam o dopravní nehodě je vám k dispozici zdarma ke stažení. Doporučujeme si ho vytisknout a alespoň v jedné kopii vozit i uvnitř vašeho automobilu.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.