Formulář DPH 2018

Platný předtisk formuláře DPH 2018 lze použít pro podání všech přiznání k dani z přidané hodnoty za kalendářní rok 2018. Přiznání k dani z přidané hodnoty se podává u menších podnikatelů čtvrtletně – vždy nejpozději k 25. lednu, 25. dubnu, 25. červenci a 25. říjnu. Pokud připadá daný den na státní svátek či víkend, je nutné přiznání odevzdat nejpozději v následující pondělí. U podnikatelů s vyšším obratem se přiznání k DPH odevzdává vždy v měsíčních intervalech.

Formulář DPH 2018 je nutné vyplnit přesně dle pokynů, při nesprávném vyplnění nebude formulář finančím úřadem akceptován. Nejdůležitější je přesná identifikace plátce DPH, ať již je to fyzická či právnická osoba. Chybět nesmí ani identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ). Na formulář DPH 2018 nezapomeňte uvést i místně příslušný finanční úřad – od letošního roku se jedná o krajské finanční úřady.

Zadní strana formuláře DPH 2018 již obsahuje údaje o přiznání k dani z přidané hodnoty, jako je soupis jednotlivých položek dle příslušných paragrafů a zákonů. Mezi ty nejčastější patří zdanitelná plnění, plnění osvobozená od DPH atd.

Formulář DPH 2018 si můžete stáhnout zdarma.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.