Formulář k dani dědické 2018

Formulář přiznání k dani dědické 2018 je určen fyzickým osobám, které jsou dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, povinni podat k místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dědické dani. To může být ve třech formách – řádné přiznání, dodatečné přiznání a opravné přiznání k dani dědické.

Tiskopis k dědické dani 2018 je celkem obsáhlý, celkem obsahuje více než 150 položek. Na začátku formuláře je nejprve nutné vyplnit informace o všech dotčených osobách, zejména pak o osobě zemřelého.

Formulář k dani dědické 2018 je k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.