Formulář přiznání k dani darovací 2018

Formulář přiznání k darovací dani 2018 je určen fyzickým i právnickým osobám, jenž musí dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat toto daňové přiznání. Přiznání k darovací dani se vždy podává k místně příslušnímu finančnímu úřadu.

Tiskopis přiznání k darovací dani 2018 ve svém úvodu nejprve obsahuje údaje o poplatníkovi (zejména jméno a korespondenční adresa) a ve druhém oddílu pak informace o dárci, spoludárci a také nabyvateli neboli obdarovaném. Chybět nesmí ani údaje o daru či darech a jejich hodnotě.

Kompletní formulář Přiznání k dani darovací 2018 je k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.