Formulář přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018

Formulář přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018 je určen všem fyzickým i právnickým osobám, jenž jsou ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve smyslu pozdějších předpisů, povinni podat místně příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání.

Na první stránce celkově šestistránkového formuláře je nutné uvést správné údaje o převodci nemovitosti (prodávající) a nabyvateli (kupující). Mezi základní identifikační údaje patří jména, korespondenční adresy atp. Poplatníky daně z převodu nemovitosti mohou být fyzické i právnické osoby, tedy obyčejní lidé i firmy. Ve formuláři přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018 se uvádí ještě informace o příslušné nemovitosti, které se zapisují i do katastru nemovotistí.

Celý formulář přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018 si můžete stáhnout zcela zdarma.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.