Formulář záznamu o dopravní nehodě

Tento formulář záznamu o dopravní nehodě přijde vhod v nešťastný okamžik dopravní nehody menšího rozsahu. S účinností od 1. ledna 2009 totiž došlo k novelizaci ustanovení § 47 odstavce 3 písmena g) zákona č. 361/2000 Sbírky, účastníci dopravní nehody tak jsou nyní povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat tento společný záznam o dopravní nehodě. Formulář záznamu o dopravní nehodě je pak nutné neprodleně předat pojistiteli (pojišťovně).

Mezi náležitosti formuláře patří mimo jiné přesná identifikace místa a času dopravní nehody, popis svědků včetně kontaktů na ně, informace o zraněných a o dalších škodách nesouvisejících s oběma dopravními prostředky. Těm je totiž věnována samostatná část formuláře záznamu o dopravní nehodě, kde jsou velmi dopodrobna rozebrány informace o vozidlech, pojištěném, pojistiteli, řidiči, i popis škody na zmíněném vozidle. Formulář záznamu o dopravní nehodě obsahuje i čtvercovou síť, do které se má schematicky zakreslit průběh nehody včetně označení viníka.

Formulář záznamu o dopravní nehodě je dobré alespoň v jedné kopii vozit přímo v automobilu, samozřejmě i s funkční propisovací tužkou. Formulář záznamu o dopravní nehodě je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.