Formulář životopis

Formulář životopisu poslouží všem zájemcům o novou pracovní pozici, kteří ho zpravidla musejí přikládat k žádosti o pracovní místo. Formulář životopisu má buď strukturovanou, nebo vyprávěcí formu.

Správný formulář životopisu by měl dopodrobna rozepsat jednotlivé stupně dosaženého vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, praxi, vědomosti a schopnosti daného člověka. Je možné ho vypracovat i v cizím jazyce, například anglickém.

Formulář životopisu je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.