Jmenování do funkce

Obchodní dopis jmenování do funkce slouží všem zaměstnavatelům, kteří ho zasílají zaměstnancům, jež byli nově jmenováni do nějaké pracovní funkce, například funkce ekonomického náměstka apod. Dopis se zasílá vždy doporučeně či do vlastních rukou.

Informace i jmenování do funkce obsahuje informace o jmenovaném zaměstnanci, funkci, do které byl jmenován, jméno a adresu zaměstnavatele a datum, ke kterému funkce vzniká.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.