Kupní smlouva

Vzor kupní smlouvy se hodí nejen všem fyzickým osobám, ale i právnickým osobám, kteří potřebují smluvně ošetřit prodej části svého majetku. Kupní smlouva, respektive vzor kupní smlouvy musí obsahovat jednoznačnou identifikaci obou smluvních stran, předmět prodeje, cenu a některé další podrobnosti.

Mezi ně patří například dodací podmínky, podmínky platby či speciální podmínky. Vzor kupní smlouvy si můžete samozřejmě upravit dle svých vlastních potřeb.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.