Námitka proti správnímu rozhodnutí

Ukázka dopisu námitka proti správnímu rozhodnutí zachycuje ukázku dopisu stavebnímu odboru městského úřadu, v němž se pisatel dožaduje opětovného obnovení předmětného stavebního řízení a o pozvánku k účasti na něj. Nesouhlasí totiž s předchozím rozhodnutím stavebního odboru městského úřadu, který vydal prohlášení, v němž povolil stavební úpravu parcely rodinného domu, která by však v případě dokončení vrhala pisateli stín na naprostou většinu plochy jeho zahrádky.

Tuto námitku je vhodné zaslat nejlépe doporučeně na stavební odbor městského úřadu či magistrátu, popř. na jiný příslušný odbor. Nezapomeňte v ní nastínit i vaši představu, jak by měl kompetentní odbor v dané záležitosti rozhodnout.

Vzor ukázky si můžete stáhnout zdarma a můžete si ji upravit k obrazu svému.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.