Návod: Jak zrušit / vypovědět smlouvu Vodafone a neplatit penále

Níže publikovaný vzor výpovědi smlouvy lze použít v případě, kdy Vodafone změní své obchodní podmínky tak, že povedou ke zhoršení postavení zákazníka. Tento postup umožňuje občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) v § 1818.

Výpověď smlouvy Vodafonu je nutné doručit na adresu Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ještě před tím, než nové obchodní podmínky vstoupí v platnost.

Vzor ukončení smlouvy Vodafone je vám k dispozici zdarma, nezapomeňte však změnit údaje o osobě, na kterou je smlouva vedena.

Veleslav Hendrych
Ladovo nábřeží 18
Rychnov nad Kněžnou
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5
Rychnov nad Kněžnou 6. srpna 2017

Výpověď smlouvy dle § 1818, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vážení,
tímto dopisem Vám k dnešnímu dni vypovídám "Smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek a poskytování služeb elektronických komunikací" vázanou k telefonnímu číslu 777 777 777 a k zákazníkovi Veleslavu Hendrychovi, bytem Ladovo nábřeží 18, Rychnov nad Kněžnou, 516 01.

Důvodem podání výpovědi je nesouhlas se změnou obchodních podmínek vedoucích k mému horšímu postavení po 13. září 2017. Zároveň tímto žádám o převod zmíněného telefonního čísla na předplacenou kartu a zároveň o písemné potvrzení ukončení smlouvy zaslané doporučeně na výše uvedenou adresu.

S pozdravem

(podpis)
Veleslav Hendrych

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.