Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Ukázka dopisu návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti slouží všem jednatelům či jiným zástupcům obchodních společností, jež chtějí vložit část svého osobního majetku do jejich společnosti.

Dokument se zasílá zpravidla doporučeně na adresu místně příslušného katastrálního úřadu. Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací je potřeba před vlastním použitím mírně upravit, zejména pak adresy a další podrobnosti o dané obchodní společnosti a nemovitosti.

Ukázka formuláře oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.