Odmítnutí žádosti o místo

Vzor obchodního dopisu odmítnutí žádosti o místo zachycuje písemnou komunikaci mezi zaměstnavatelem a uchazečem o pracovní pozici. Tomu je nejlépe doporučeným dopisem zasláno vyrozumění, že byl odmítnut z výběrového řízení na danou pracovní pozici.

V dopise odmítnutí žádosti o místo by samozřejmě neměl chybět důvod, proč na pozici nebyl vybrán. Tím může být třeba odmítnutí z důvodu nesplnění všech předpokladů.

Odmítnutí žádosti o místo se hodí zakončit nějakým pozitivním sdělením, např. že v budoucnosti plánujete rozšířit výrobu a opět budete rozšiřovat své stavy.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.