Odpověď na reklamaci

Vzor odpovědi na reklamaci je typ obchodního dopisu, který se zasílá odběrateli po prošetření reklamované skutečnosti. Samotná odpověď může být buď kladná, kdy reklamaci uznáte buď v částečném rozsahu nebo v plné výši, nebo záporná, kdy zdvořile, avšak důrazně odmítnete zmiňovaný produkt reklamovat.

Samotná struktura dopisu by měla stejně jako vzor, který si můžete zdarma stáhnout, mít určitá pravidla. Na samotném začátku dopisu by měla být napsána omluva a upřímné a především pravdivé vysvětlení závad, které vedly k podání reklamace. Spolu s tím je vhodné adresáta ujistit, že se podobné nepříjemnosti v budoucnosti již nebudou opakovat.

Celá odpověď na reklamaci by měla být vyřízena co nejrychleji a pokud možno k plné spokojenosti odběratele, kterému by následně měla být odeslána pokud možno klasicky doporučenou poštou.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.