Odpověď na upomínku

Ukázka obchodního dopisu odpověď na upomínku reaguje na dopis přijatý od jiné společnosti či živnostníka. Ten si v něm stěžuje například na neuhrazení odeslané a doručené faktury. V ukázce tohoto obchodního dopisu byla jako odpověď zvolena chyba na straně banky.

Vzor obchodního dopisu odpověď na upomínku najde uplatnění především v kancelářích firem, živnostníků a dalších právnických osob. Odpověď na upomínku je typ obchodního dopisu, kterým se odpovídá například na upomínku nezaplacení faktury. Zpravidla se posílá doporučeně poštou.

V ukázce stačí pozměnit záhlaví dopisu, adresy obou zúčastněných stran a důvod dopisu. Odpověď na upomínku samotná vychází z předtisku předtisk na obchodní dopis svislý.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.