Odvolání z funkce

Vzor obchodního dopisu odvolání z funkce zachycuje ukázku korespondence mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem, který byl odvolán ze své funkce, například ekonomického náměstka. Kupní smlouva by měla obsahovat důvod, proč je zaměstnavatel z funkce odvoláván, datum, k jakému je z funkce odvolán a zákon, který toto odvolání upravuje.

V dopise odvolání z funkce by neměly chybět ani informace, jak bude se zaměstnancem dále naloženo.

Firma a. s.
K Vahám 874
320 00 KARLOVY VARY

Jan Vzor
Seifertova 876
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Karlovy Vary 10. března 2010

Odvolání z funkce

Vážený pane Vzore,

na základě jmenovacího dekretu ze dne 1. října 1998 vykonáváte v naší akciové společnosti funkci ekonomického náměstka, do které jste byl jmenován. Vzhledem k Vašemu neodpovědnému přístupu k pracovním povinnostem Vás odvolávám z funkce podle § 65 Zákoníku práce ke dni 31. března 2010.

Váš pracovní poměr v naší akciové společnosti Firma však tímto odvoláním nekončí a po předchozí oboustranné dohodě Vás zařazujeme podle § 65 Zákoníku práce na místo, které odpovídá Vaší kvalifikaci – tj. na pozici vedoucí finanční účtárny, kam můžete nastoupit ke dni  1. dubna 2010.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš
ředitel společnosti

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.