Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Vzor okamžité výpovědi alias zrušení pracovního poměru bez výpovědní lhůty ze strany zaměstnance se používá při vážných důvodech k ukončení poměru, patří mezi ně především zdravotní důvody. Okamžité zrušení pracovního poměru spravuje paragraf 56 Zákoníku práce.

V něm se praví, že zaměstnanec může podat okamžitou výpověď jen a pouze z následujících důvodů: podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1).

Součástí takové písemné výpovědi musí být krom jmen a adres obou zúčastněných i číslo a datum dne uzavření pracovní smlouvy a mimo jiné i lékařský posudek dosvědčující danou skutečnost.

Doporučeně

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02  HRADEC KRÁLOVÉ

Firma s. r. o.
personální oddělení
ČSA 250
530 02 PARDUBICE

Hradec Králové 14. prosince 2007

Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážení,

ruším okamžitě pracovní poměr podle §56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Podle pracovní smlouvy č. 35 z 1. dubna 2003 jsem pracovala jako dělnice ve sklárně. Můj zdravotní stav se v poslední době natolik zhoršil, že nemohu tuto práci vykonávat bez vážného ohrožení zdraví.

Dne 21. listopadu 2007 jsem Vám předala lékařský posudek, podle kterého jste mě měli převést do 15 dnů na jinou, pro mne vhodnou práci, což jste do dnešního dne neučinili.

Pracovní poměr u Vás končím okamžikem, kdy Vám bude doručeno moje rozhodnutí o okamžitém ukončení pracovního poměru.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Lucie Vzorová

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.