Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí z důvodů vážného provinění ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců. Oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru by mělo být vždy zasíláno doporučeně, nejlépe však do vlastních rukou.

Obsahem takového oznámení by pak mělo být oznámení důvodů vedoucích ke zrušení pracovního poměru. Je však nutné pamatovat na to, že tyto podmínky musejí být naprosto v souladu se zákonem. Součástí dopisu by mělo být i datum, ke kterému pracovní vztah končí.

Vážený pane Vzore,

podle § 55 písm. b) zák. 262/2006 Sb. Zákoníku práce okamžitě rušíme pracovní poměr, neboť jste

  1. dne 1. února 2010 již obdržel napomenutí pro soustavné porušování pracovní kázně, přičemž nedošlo k nápravě a vy nadále nevyužíváte předepsané pracovní pomůcky (helma, pracovní rukavice, pracovní obuv),
  2. se neúčastnil pravidelných školení, která vedení pro údržbáře pořádalo a jejich absolvování je podle § 135 odst. 3 písm. c) Zákoníku práce povinné,
  3. porušil pracovní kázeň, když jste v tomto měsíci měl jeden den neomluvené absence,
  4. dne 10. února 2010 přišel do práce ve značně podnapilém stavu.

Výpověď byla projednána s odborovou organizací dne 2. března 2010. Váš pracovní poměr končí 7. března 2010.

Věříme, že jste si z této nepříjemné záležitosti vzal náležité poučení do budoucna.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.