Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Vzor dopisu oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací využijí všechny osoby, která se rozhodly převzít živnost po zemřelé blízké osobě. Dokument oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací se odesílá na příslušný živnostenský úřad.

V dokumentu oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací stačí upravit zejména jméno odesílatele, adresu daného živnostenského úřadu a samotný text, popřípadě odůvodnění oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací.

Ukázka formuláře je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Jan Vzor
Komenského 100
500 02 Hradec Králové
IČ: 12345678

Pokračovatel v provozování živnosti:

Jan Vzor ml.
Komenského 100
500 02 Hradec Králové

Živnostenský úřad Hradec Králové
Úřednická 2012
500 02 Hradec Králové

Hradec Králové 18. listopadu 2010

Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací

Ohlášením živnosti „Výroba cukrářských výrobků“ dne 13. května 1993 živnostenskému úřadu v Hradci Králové vzniklo mému otci Janu Vzoru oprávnění provozovat provedenou živnost. Živnostenský list mu byl vydán dne 13. květn 1993 pod čj. ŽO/123/456/M.

Jan Vzor zemřel 12. listopadu 2010, aniž by zanechal závěť. Ze zákona jsou dva dědicové. Jana Vzorová, dcera zesnulého, podniká v jiném oboru a nemá zájem pokračovat v otcově živnosti.

Jan Vzor ml. souhlasí s tím, že v živnosti bude pokračovat sám, jako syn zemřelého. Vzhledem k tomu, že splňuji všechny podmínky podle § 6 a 7 živnostenského zákona oznamuji, že budu pokračovat v provozování výše uvedené živnosti ve smyslu § 13 písm. a) živnostenského zákona.

(vlastnoruční podpis)

Jan Vzor

Přílohy:

Opis úmrtního listu podnikatele

  • Notářsky ověřený souhlas syna podnikatele s pokračováním v uvedené živnosti
  • Kopie občanského průkazu pokračovatele
  • Výpis z trestního rejstříku pokračovatele
  • Výuční list a doklad o dosavadní praxi v oboru pokračovatele

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.