Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky

Vzor oznámení o vymezení prostoru pro kuřáky posloužení všem ředitelům a dalším pracovníkům na vedoucích pozicích, kteří se rozhodli omezit kouření v prostorách své společnosti.

Nařízení by mělo obsahovat datum, od kterého jsou nové podmínky v účinnosti, jasné vymezení prostorů, ve kterých je kouření povoleno a dále i případné následky pro ty zaměstnance, kteří poruší pravidla a budou nadále kouřit v prostorech, kde je kouření zakázáno.

Firma, s. r. o., Jan Bureš, K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary

Oznámení o vymezení prostoru pro kuřáky

Oznamuji všem zaměstnancům:

  • v důsledku množících se stížností, je od 1. března 2010 vymezen prostor pro kuřáky
  • tyto prostory jsou vymezeny před vchodem do každé budovy společnosti a jsou a budou opatřeny dostatečným množstvím vhodných popelníků
  • bude-li od tohoto dne přistižen kterýkoliv zaměstnanec, že kouří na jiném místě, bude s ním vedeno kárné řízení pro vážné porušení pracovní kázně
  • pokud bude zaměstnanec opakovaně kouřit na jiném, než vyhrazeném místě, a bude opakovaně napomínán, může být tento fakt důvodem k rozvázání pracovního poměru pro opakované porušování pracovní kázně.

Karlovy Vary 1. března 2010

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš
generální ředitel

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.