Plná moc

Vzor plná moc slouží fyzickým osobám, které v některých životních situacích potřebují svěřit svoji moc do rukou jiné osoby.

Jak by mohl vzor plné moci vypadat, ukazuje třeba následující ukázka: Já, Jana Vzorová, rodné číslo 892218/1234, bytem Seifertova 876, 500 02 Hradec Králové, zmocňuju pana Jana Bureše, rodné číslo 679755/9764, bytem K Vahám 1034, 350 03 Karlovy Vary, aby za mne jednal na Katastrálním úřadu po Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové a na Městském úřadě v Třebechovicích pod Orebem, Odboru výstavby, ve věci výstavby rodinného domku na katastrálním pozemku č. 12345-678, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

Plná moc

Já, Jana Vzorová, rodné číslo 892218/1234, bytem Seifertova 876, 500 02 Hradec Králové, zmocňuji pana Jana Bureše, rodné číslo 679755/9764, bytem K Vahám 1034, 350 03 Karlovy Vary, aby za mne jednal na Katastrálním úřadu po Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové a na Městském úřadě v Třebechovicích pod Orebem, Odboru výstavby, ve věci výstavby rodinného domku na katastrálním pozemku č. 12345-678, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

V Třebechovicích pod Orebem 13. března 2010

___________________

úředně ověřený podpis

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.