Poptávka – vyhotovení kalkulace

Vzor obchodního dopisu Poptávka – vyhotovení kalkulace zobrazuje prvotní náznak budoucí obchodní spolupráce, když se jedna firma doptává druhé na možnost plnění zakázky. V dopise zároveň žádá o vyhotovení kalkulace celého projektu. V obchodním dopise by tak neměl chybět co nejkonkrétnější popis poptávaného zboží či služeb spolu s požadovaným objemem a termínem dodání.

V případě velkého objemu požadované zakázky není od škody i naznačit touhu po získání množstevní či jiné slevy. Obchodní dopis vyhotovení kalkulace by měl být odeslán nejlépe doporučeně klasickou pozemní poštou.

Ukázka, jak by mohl obchodní dopis Poptávka – vyhotovení kalkulace vypadat, je vám k dispozici ke stažení zdarma.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.