Poslední upomínka – pokus o smír

Poslední upomínka, někdy také známá jako poslední pokus o smír je typ obchodního dopisu, kterým se odesílatel domáhá například uhrazení faktury. Jedná se o poslední krok po první a druhé upomínce, který předchází předání celého případu k vyřešení na obchodním soudě. Z tohoto důvodu by měla být psána stejně jako tento vzor velmi důrazně a nemilosrdně.

Obchodní dopis se zpravidla zasílá doporučeně a je opatřen hlavičkou právního oddělení dané společnosti. Zcela jistě by v něm nemělo chybět označení vymáhané faktury, dlužná částka a datum splatnosti. Zároveň s ním ve v poslední upomínce alias posledním pokusu o smír nesmí chybět číslo bankovního účtu, na který chcete dlužnou částku splatit, nový datum splatnosti a případně nastínění dalších kroků, které jste připraveni podniknout v případě neuhrazení částky.

V samém závěru obchodního dopisu by stejně jako ve vzoru, který si můžete stáhnout zdarma, neměl chybět pozitivní vzkaz a ujištění, že se vše vyřeší ke zdárnému konci a obchodní vztahy nebudou nijak narušeny.

Vážená,

naposledy Vám tímto připomínáme úhradu faktury č. 27861/2001 ze dne 12. března 2009 na částku Kč 124 861 Kč,-- za odebrané palubky, která byla splatná dne 27. března 2003.

Žádáme Vás o úhradu faktury nejpozději do 31. května 2009 na účet č. 542147-44/0710 u pobočky ČNB v Plzni. Pokud nebude výše uvedená faktura v tomto termínu uhrazena, budeme nuceni předat celou záležitost k vyřešení obchodnímu soudu.

Věříme, že vzhledem k předchozím obchodním vztahům nenecháte tuto kauzu dojít tak daleko a fakturu uhradíte obratem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

JUDr. Jan Novák
vedoucí právního oddělení

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.