Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka A slouží k odeslání peněžní částky na bankovní účet adresáta. Měla by se vyplňovat čitelně a velkým hůlkovým písmem, neboť všechna bíle podbarvená pole jsou zpracovávána počítačem. Majitelé Postžira a Postkonta mají možnost uhradit poukázku přímo z jejich účtu. Poukázka má pevně stanovený vzhled a rozložení jednotlivých prvků, není možné si ji tedy upravit dle své libosti.

Poukázka slouží všem fyzickým i právnickým osobám, těm samým je možné ji i adresovat. Poštovní poukázku A lze velmi úzce provázat s podacím lístkem.

Co se týče vyplňování tiskopisu, váže se k němu několik pravidel. Částka v pravém horním rohu předtisku se zarovnává k pravému okraji; pokud je částka v celých korunách, na místo haléřů se vepíšou dvě nuly. Políčka před částkou by měla být zaplněna zamezovkami. Konstantní symbol slouží k charakteristice platby, variabilní a specifický symbol pak odesílateli i příjemci platby slouží k její identifikaci.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.