Potvrzenka

Formulář potvrzenka slouží například jako stvrzení přijetí zapůjčených finančních prostředků od dlužníka. Stvrzenka by měla obsahovat přesnou a jednoznačnou identifikaci obou stran, výši splátky a datum.

Potvrzenka může vypadat třeba takto: Potvrzuji, že jsem přijal od Jany Vzorové, rodné číslo 891234/5678, bytem Seifertova 2138, 500 02 Hradec Králové, 2. splátku dluhu ve výši 10 000 Kč, slovy Desettisíc korun českých, podle dlužního úpisu sepsaného dne 1. ledna 2010.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.