Pozvánka k výběrovému řízení

Vzor pozvánky k výběrovému řízení dobře využijí všichni zaměstnavatelé, kteří potřebují rozšířit základnu svých zaměstnanců, a proto si vytipované jedince zvou k výběrovému řízení. Pozvánka k výběrovému řízení má formu dopisu s hlavičkou, který se zasílá doporučeně na adresu potencionálního zaměstnance.

Součástí pozvánky k výběrovému řízení musí být vždy časový harmonogram a informace kdy a kde konkurz probíhá.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.