Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

Vzor obchodního dopisu pozvánka na slavnostní otevření provozovny je zasílán obchodním partnerům a významným zákazníkům při otevírání nové provozovny, výročí firmy na trhu či při jiné významné události v chodu společnosti.

Pozvánka může být psána i neformálním stylem a může být ozdobena fotografiemi či jinými grafickými prvky. Rozhodně by v ní neměl chybět datum oslav, místo jejich konání a čas začátku. V samotné pozvánce by bylo záhodno napsat i předem zajištěný kulturní program, jako je třeba pěvecké vystoupení, slavnostní oběd a třeba prohlídka nově otevřených prostor.

Pozvánku – ať už cílenou osobně či na celou společnost – odešlete adresátovi v patřičném časovém předstihu doporučeným dopisem. Vzor pozvánky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.