Předtisk pro obchodní dopis – svislý

Vzor předtisku pro svislý obchodní dopis je jedním z nejobecnějších formulářů. Využití najde prakticky ve všech směrech obchodní korespondence – lze na něj napsat objednávku, nabídku, žádost, stejně tak jako námitku či urgenci. Předtisk pro obchodní dopis lze personifikovat vlastním firemním logem či adresou.

Svislý předtisk pro obchodní dopis najde využití především u právnických osob, jako jsou firmy, živnostníci, podnikatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Nic však nebrání využití tiskopisu i u osob fyzických.

Na vzoru stačí vyplnit několik dobře označených polí. Vpravo nahoru se píše adresa příjemce, popř. dodatek doporučeně. Na levé straně pak jsou pole připravené pro doplnění zápisů váš dopis značky ze dne, kontaktních údajů a jména samotného pisatele. Na dolní okraj dopisu se pak píší bankovní kontaktní údaje.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.