Předtisk pro obchodní dopis – vodorovný

Vodorovný předtisk pro obchodní dopis je jedním ze základních a nejpraktičtějších formulářů. Dá se využít de facto k libovolnému účelu, začínaje u objednávky a konče třeba u reklamace. Z toho vyplývá, že samotný dopis píše sám pisatel. Ten si do záhlaví dopisu může doplnit svoji adresu a v případě právnické osoby i logo či znak.

Jak již bylo řečeno výše, vodorovný předtisk pro obchodní dopis je určen převážně pro právnické osoby, obchodní firmy, živnostníky, podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné. Po drobné úpravě však nic nebrání ani osobě fyzické využít tento předtisk.

Předtisk obsahuje několik polí k vyplnění. Jedná se o záhlaví dopisu (označení odesílatele a jeho adresa), váš dopis značky (v případě, že odpovídáte na dopis), naše značka (vámi zvolený identifikátor dopisu), vyřizuje (jméno toho, kdo dopis píše) a místo odeslání (město). Na spodní straně formuláře pak najdete položky pro bankovní a telefonní spojení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.