Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 2018

Formulář přehled o příjmech a výdajích OSVČ je povinna každoročně vyplňovat každá osoba samostatně výdělečná činná, jež alespoň po určitou část roku vykonávala samostatně výdělečnou činnost. Tento tiskopis přehled o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné se odevzdává mimo jiné na okresní správu sociálního zabezpečení, Pražskou správu sociálního zabezpečení, popřípadě městskou správu sociálního zabezpečení.

Správně vyplněný formulář přehled o příjmech a výdajích OSVČ je nutné odevzdat na příslušný úřad nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měla osoba samostatně výdělečně činná podle platného daňového řádu odevzdat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Na tiskopisu přehled o příjmech a výdajích OSVČ naleznete kromě základních informací o dané osobě i přehled uhrazených záloh a zejména pak přehled o příjmech.

Tento formulář přehled o příjmech a výdajích OSVČ je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.