Převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Vzor obchodního dopisu převedení na jinou práci z organizačních důvodů slouží zaměstnavateli, když musí z určitých důvodů převést svého zaměstnance na jinou pracovní pozici. K tomu má právo a zaměstnavatel toho využívá například v případech, kdy část jeho provozu poškodí živelní pohroma.

Oznámení o převedení na jinou práci z organizačních důvodů má formu doporučeného dopisu, který je v dostatečném předstihu zaslán zaměstnanci. Dopis by měl obsahovat informace od kdy, kam, proč a na jak dlouho bude zaměstnanec převeden, stejně tak, jako důvody převedení a náplň práce zaměstnance.

Vážený pane Vzore,

vzhledem k prostojům, které byly způsobeny statickým narušením středy svařovny v důsledku pádu stromu při nedávné noční bouři, Vás od 5. března 2010 přeřazujeme na přechodnou dobu do údržbářské dílny.

Jako náhradní práci budete za dosavadních platových podmínek vykonávat pomocné dělnické práce. Jakmile bude závada odstraněna, což by si podle názoru odborníků nemělo vyžádat dobu delší než 6 týdnů, budete přeřazen zpět na své původní pracoviště k výkonu kvalifikovaných svářečských prací.

Doufáme, že to chápete a přijmete s pochopením.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš
osobní referent

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.