Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů zaměstnance

Ukázka dopisu zasílaného zaměstnavatelem svému zaměstnanci zachycuje rozhodnutí o převedení zaměstnance na jinou práci, a to ze zdravotních důvodů. Dopis se zpravidla zasílá alespoň doporučeně.

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů je běžné zejména v případech, kdy se změní stav zaměstnance a ten již nemůže vykonávat svoji dosavadní práci. Zaměstnanec nejprve zašle svému zaměstnavateli žádost podloženou lékařskou zprávou s udáním důvodu.

Zaměstnavatel se po obdržení této žádosti pokusí převést zaměstnance na jinou pracovní pozici, která již bude z hlediska zdravotních důvodů zaměstnanci plně vyhovovat. A následně mu zašle klasickou poštou rozhodnutí o převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů.

Vážená paní Vzorová,

v důsledku Vašeho zdravotního stavu, doloženého přiloženou zprávou posudkového lékaře, a ve smyslu § 43 odst. 1. Písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů Vás přeřazujeme ode dne 12. března 2010 z funkce terénní analytičky na místo recepční, jejíž výkon pro Vás nebude spojen se žádným zdravotním rizikem.

Věříme, že s tímto převedením souhlasíte a budete s Vaší novou prací spokojena.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš
personální náměstek

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.