Přihláška k registraci fyzických osob 2018

Tiskopis přihláška k registraci fyzických osob pro rok 2018 je určena všem fyzickým osobám, pro které vznikla nově povinnost podávat přiznání např. z daní z příjmů a za tím účelem se tak musejí zaregistrovat. Přihláška k registraci pro fyzické osoby 2018 se podává k místně příslušnému finančnímu úřadu a to ve stanovené lhůtě.

Formulář přihláška k registraci fyzických osob 2018 můžete využít při registraci za účelem podávání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani z nemovitosti nebo třeba k dani silniční. Kromě údajů identifikující samotnou fyzickou osobu, k níž se přihláška k registraci fyzických osob pro rok 2018 vztahuje, obsahuje tiskopis i vcelku obsáhlé pokyny k vyplnění přihlášky k registraci pro fyzické osoby.

Tento tiskopis přihláška k registraci fyzických osob 2018 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.