Příkaz k úhradě

Tiskopis příkaz k úhradě slouží při jednorázovém peněžním převodu v rámci České republiky z jednoho bankovního účtu na druhý. Je zde však bezpodmínečně nutné, abyste s účtem plátce mohli disponovat a banka měla k dispozici váš podpisový vzor. Následně již stačí jen vyplnit tento vzor tiskopisu, který si zde můžete stáhnout zcela zdarma.

Příkaz k úhradě tak najde uplatnění zejména v obchodním styku, kdy podnikatel nemá zřízeno takzvané elektronické bankovnictví. Krom úhrady faktur s ním lze jednoduše provádět třeba i platby na vrub zákazníka za uznanou reklamaci.

Vyplnění tiskopisu příkaz k úhradě není nikterak složité. Do levého horního rohu se vepíše jméno a pobočka banky, které samotný příkaz dáváte a vpravo potom datum splatnosti příkazu. Do tabulky se doplní bankovní spojení na obě strany, částka a údaje sloužící k identifikaci platby. Celý příkaz k úhradě se pak podepíše, opatří razítkem, dopíše se na něj datum vystavení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.