Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 využijete při podání daňového přiznání za tento rok. Lehce matoucí může být fakt, že ačkoliv má tento tiskopis ve svém jméně rok 2016, fakticky se na příslušný finanční úřad podává až v kalendářním roce 2017. Ještě dodejme, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Než začnete tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 vyplňovat, doporučujeme si přečíst veškeré pokyny k vyplňování. Může vám to ulehčit nejen práci s formulářem, ale následně i ušetřit čas v případě, že byste měli formulář špatně vyplněný. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 má čtyři strany o velikosti A4. Na první straně jsou zejména údaje o dané fyzické osobě, třeba druhý oddíl pak obsahuje třeba kolonky pro dílčí základ daně, nezdanitelné části základu a odečitatelné položky.

Ta samá stránka poskytuje i prostor pro uplatnění slev na dani a na jiné daňové zvýhodnění. Další stránka přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 je pak věnována těm poplatníkům, kteří uplatňují přiznání spolu se svou manželkou či manželem.

Tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.