Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 využijete při podání daňového přiznání za tento rok. Lehce matoucí může být fakt, že ačkoliv má tento tiskopis ve svém jméně rok 2017, fakticky se na příslušný finanční úřad podává až v kalendářním roce 2018. Ještě dodejme, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Než začnete tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 vyplňovat, doporučujeme si přečíst veškeré pokyny k vyplňování. Může vám to ulehčit nejen práci s formulářem, ale následně i ušetřit čas v případě, že byste měli formulář špatně vyplněný. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 má čtyři strany o velikosti A4. Na první straně jsou zejména údaje o dané fyzické osobě, třeba druhý oddíl pak obsahuje třeba kolonky pro dílčí základ daně, nezdanitelné části základu a odečitatelné položky.

Ta samá stránka poskytuje i prostor pro uplatnění slev na dani a na jiné daňové zvýhodnění. Další stránka přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 je pak věnována těm poplatníkům, kteří uplatňují přiznání spolu se svou manželkou či manželem.

Tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.