Přiznání k dani z příjmů 2020

Tiskopis přiznání k dani z příjmů 2020 je platný pro zdaňovací období tohoto roku, což může být mírně matoucí, neboť se fakticky podává až v kalendářním roce 2021. Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Před vyplňováním formuláře přiznání k dani z příjmů 2020 je rozumné si přečíst veškeré pokyny, usnadní vám to práci a můžete tak velmi efektivně předejít případným problémům a komplikacím. Samotný formulář přiznání k dani z příjmů 2020 má růžovou barvu a hned čtyři strany o velikosti formátu 4. Na první straně jsou informace o fyzické osobě, která přiznání k dani příjmů za rok 2020 podává – jedná se zejména o kontaktní, informace a údaje o poplatníkovi. Druhý oddíl přiznání k dani z příjmů 2020 již obsahuje kolonky pro dílčí základ daně a základ daně, nezdanitelné části základu daně, odečitatelné položky nebo daň celkem.

Na téže stránce můžete rovněž uplatit slevy na dani a jiné daňové zvýhodnění. Třetí strana přiznání k dani z příjmů 2020 se týká těch poplatníků, kteří podávají přiznání spolu se svou manželkou či manželem. Naleznete zde tak informace o partnerovi, dětech žijících v domácnosti, ale i několik kolonek pro dodatečné daňové přiznání.

Přiznání k dani z příjmů 2020 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.