Přiznání k darovací dani 2018

Tiskopis přiznání k darovací dani 2018 přijde vhod těm právnickým i fyzickým osobám, které podávají daňové přiznání ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Toto daňové přiznání se musí ve stanovené lhůtě odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu.

Formulář přiznání k darovací dani 2018 má světle modrou barvu. Úvodní část tohoto dokumentu obsahuje zejména údaje o poplatníkovi, například tedy jeho jméno či korespondenční adresu. Další oddíl pak obsahuje údaje o samotném dárci, popřípadě i spoludárci a v případě účasti zahraniční osoby i nabyvateli. Velmi důležitou a nezbytnou část tiskopisu přiznání k darovací dani 2018 tvoří i specifikace daru či darů, ke kterým se přiznání vztahuje.

Tento formulář přiznání k darovací dani 2018 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.