Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky

Vzorový předtisk prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky přijde vhod všem fyzickým osobám, které právě zakládají firmu, třeba společnost s ručením omezeným. Vzor formuláře nemá jednotnou formu, avšak měl by obsahovat informace o správci základního jmění společnosti (včetně jeho jména, adresy a rodného čísla).

V prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky by měla být samozřejmě identifikovaná i samotná společnost včetně adresy sídla. Patrně nejdůležitější součástí vzoru pak je seznam všech společníků spolu s podíly a se splacenými podíly.

Formulář prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.