První upomínka

Vzor obchodního dopisu první upomínka bude zejména vhodný pro všechny podnikatele, živnostníky a právní osoby, které mají vůči svým obchodním partnerům pohledávky za dodané zboží či služby. První upomínka se totiž používá k upozornění na neuhrazenou fakturu s prošlou lhůtou splatnosti.

Na začátku dopisu je vhodné připomenout o jaké faktuře je řeč, datum její splatnosti a celková pohledávaná částka. Spolu s tím nezapomeňte uvést případné navýšení této částky o penále a náklady spojené s odesláním této upomínky a nové datum splatnosti. Pro případ omylu je vhodné připsat i omluvu, pokud odběratel dlužnou částku již uhradil.

Vzor dopisu první upomínka je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Vážený pane Novotný,

při kontrole účetních dokladů jsme zjistili, že nám doposud nebyla uhrazena faktura č. 1307 ze dne 10. 4. 2009 za dodané akumulátory, splatná ke dni 30. 4. 2009.

Věříme, že se jedná pouze o nedorozumění a žádáme o úhradu v co nejbližším termínu. Pokud již byla platba uskutečněna, žádáme o uvědomění obratem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Novák
vedoucí finanční účtárny

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.