Šek

Vzor šeku využijí především právnické a fyzické osoby, které často potřebují vůči druhé osobě poukázat určitou sumu peněz. Šek jako takový je totiž typem krátkodobého cenného papíru, který vydává banka jako akceptovanou poukázku k vydání peněz. Šek je velmi podobný směnce, oproti ní je však jednodušší.

Součástí šeku je i několik povinně uváděných skutečností – tiskopis jednak musí obsahovat slovo šek, musí obsahovat bezpodmínečný závazek že zaplatí, číslicí i slovy deklarovanou částku, dlužníka (ten, kdo je zavázán), datum a místo vystavení, splatnost šeku a dva podpisy oprávněných osob. Platnost šeků je u nás zpravidla 14 dní, přičemž jsou splatné ihned.

Vzor šeku si můžete stáhnout zdarma.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.