Smlouva o pronájmu nebytových prostor

Ukázka smlouvy o pronájmu nebytových prostor přijde vhod všem fyzickým i právnickým osobám, jež se chystají pronajmout některé ze svých nebytových prostorů, tedy například kanceláře, skladiště, sklepy apod. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor je potřeba před samotným užitím náležitě upravit.

Smlouva o pronájmu nebytových prostor obsahuje několik důležitých náležitostí. Jednak se jedná o jména, adresy, data narození či IČ všech zúčastněných stran, o předmět smlouvy, práva a povinnosti obou stran a závěrečná ustanovení. Podepsat se musejí zástupci všech zúčastněných stran.

Vzor smlouvy o pronájmu nebytových prostor je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.