Stížnost na soustřeďování odpadu

Vzor dopisu stížnost na soustřeďování odpadů poslouží všem právnickým i fyzickým osobám, jež mají za souseda nezodpovědného podnikatele či člověka, který má zálibu v shromažďování odpadů. Dopis následně zašlete na odbor životního prostředí obecního úřadu, městského úřadu či příslušného magistrátu.

V dopise nezapomeňte konkrétně popsat celou situaci, včetně jejího vývoje a místa. Ideální bude přiložit ke stížnosti i fotografie či videozáznam z postiženého místa.

Ukázka stížnosti na soustřeďování odpadků je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.